.

Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Wykonanie robót budowlanych w ramach mikroprojektu
Data dodania:     20.02.2015
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Wspólne dzieje – wspólna edukacja – wspólna przyszłość” nr PL-SK/KAR/IPP/III/121 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL - SK 2007 - 2013
Ogłoszenie i SIWZ:"Wspólne dzieje - wspólna edukacja - wspólna przyszłość" nr PL-SK/KAR/IPP/III/121
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu ico Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 257 Pobierz
Plik: SIWZ ico Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 318 Pobierz
Plik: Formularz ofertowy zał. nr 1 ico Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 208 Pobierz
Plik: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 2 ico Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 197 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 3 ico Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 208 Pobierz
Plik: Zobowiązanie innych podmiotów zał. nr 5 ico Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 184 Pobierz
Plik: Informacja o przynależności do grup kapitałowych zał. nr 6 ico Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 180 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych zał. nr 7 ico Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 195 Pobierz
Plik: Wykaz zrealizowanych robót budowlanych zał. nr 4 ico Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 199 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa - Przedmiar zał. nr 8 ico Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 204 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 1 zał. nr 8 ico Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 223 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 2 zał. nr 8 ico Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 214 Pobierz
Plik: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zał. nr 9 ico Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 202 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna zał. nr 10 ico Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 213 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze ico Dodane: 16.03.2015 Liczba pobrań: 227 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ico Dodane: 26.03.2015 Liczba pobrań: 304 Pobierz
Do góry