.

Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Budowa budynku gospodarczego
Data dodania:     27.05.2015
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Nierozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Numer ogłoszenia: 126328 - 2015
Ogłoszenie i SIWZ:Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy: budynku gospodarczego na terenie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy na działkach nr ewid. 1568/2, 1593 wraz z wewnętrzną (zalicznikową) instalacją elektroenergetyczną i projektem zabudowy od
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu ico Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 305 Pobierz
Plik: SIWZ ico Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 330 Pobierz
Plik: Formularz oferty zał. 1 ico Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 283 Pobierz
Plik: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. 2 ico Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 268 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. 3 ico Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 272 Pobierz
Plik: WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU – DOŚWIADCZENIE zał. 4 ico Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 283 Pobierz
Plik: ZOBOWIĄZANIE INNEGO(YCH) PODMIOTU(ÓW) DO UDOSTĘPNIENIA zał. 5 ico Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 277 Pobierz
Plik: INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP KAPITAŁOWYCH zał. 6 ico Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 269 Pobierz
Plik: TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH zał. 7 ico Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 302 Pobierz
Plik: Dokumentacja Projektowa zał. 8 ico Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 322 Pobierz
Plik: Specyfikacja techniczna zał. 9 ico Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 284 Pobierz
Plik: KARTA GWARANCYJNA zał. 10 ico Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 276 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze ico Dodane: 22.06.2015 Liczba pobrań: 342 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zawarciu umowy ico Dodane: 30.06.2015 Liczba pobrań: 287 Pobierz
Do góry