.

Jesteś tutaj: Start » Wydawnictwa

Pradziejowe osady obronne w Karpatach

Publikacja jest owocem konferencji archeologicznej dotyczącej tematyki pradziejowego osadnictwa obronnego w Karpatach, jaka odbyła się w salach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w dniach 15-16 listopada 2012 r. Tom pod redakcją Jana Gancarskiego stanowi próbę nakreślenia obszernej problematyki pradziejowego osadnictwa obronnego w Karpatach zarówno po stronie polskiej, jak u naszych południowych sąsiadów.

Prezentowane artykuły przybliżają czytelnikowi rozbudowane systemy obronne istniejące na terenie Rumunii, Węgier, Słowacji i w Polsce w młodszej epoce kamienia i w początkach epoki brązu, a także omawiają tematykę obronności w młodszej epoce brązu oraz wczesnej epoce żelaza i okresie lateńskim. W artykułach przedstawiono również rozmaite możliwości powstania tego typu założeń, jak i kres ich funkcjonowania.


Wymiary książki: 23 x 16 cm, s. 416.

Cena: 60 zł.
Do góry