.

Jesteś tutaj: Start » Edukacja

Edukacja


WYSTAWY STAŁE:

 • Pradzieje Podkarpacia – Przeszłość Ożywiona 
 • Z dziejów Krosna i regionu 
 • Historia oświetlenia 
 • Galeria twórców krośnieńskich XIX w. i XX w. 
 • Szkło podkarpackich hut 


ZWIEDZANIE ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO KROSNA

 • ul. Piłsudskiego
 • Starówka
 • Kościół farny
 • Kościół franciszkanów


ZWIEDZANIE STAREGO CMENTARZA

                                                                                                         

LEKCJE MUZEALNE
Tematyka dostosowana jest do programów nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia te wzbogacane są filmami wideo, slajdami,  eksponatami muzealnymi, prezentacjami multimedialnymi.

Archeologia: 

Pradzieje Podkarpacia
Początki Krosna i historia krośnieńskiego Rynku
Sztuka pradziejowa 
Grodziska Podkarpacia
Warsztat pracy archeologa 
Trzcinica – Karpacka Troja
Życie krośnian w wiekach średnich
Narzędzia pracy w pradziejach

Historia:
Powiat krośnieński na przestrzeni wieków (obszar, granice, mieszkańcy, administracja)
Krosno w okresie przedrozbiorowym
Region krośnieński w czasach zaboru austriackiego (1772-1918)
Krośnianie w powstaniach narodowych 
Udział mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego w walce o niepodległość Polski 
w latach 1914-1921
Krosno w okresie międzywojennym
Krosno i Region w okresie okupacji niemieckiej
Konspiracja niepodległościowa w latach 1944-1956

Historia oświetlenia:
Historia oświetlenia na przestrzeni wieków 
Lampy naftowe w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

Historia szkła i przemysłu szklarskiego:
Z dziejów szklarstwa na Podkarpaciu
Szkło, jego istota, sposoby wytwarzania i zdobienia

Życie artystyczne Krosna: 
Nurty malarstwa europejskiego na przykładzie malarstwa krośnieńskiego
Sztuka gotycka i renesansowa w Krośnie 
Krośnieńscy malarze i rzeźbiarze XIX i XX w.

Ogólne wiadomości o konserwacji dzieł sztuki:
Konserwacja obrazów 
Konserwacja rzeźby 
Warsztat pracy konserwatora

Inne tematy:
Dwory i dworki z krośnieńskiego 
Żydzi krośnieńscy (z projekcją najstarszego filmu krośnieńskiego z 1932 r.)
Poznajemy Muzeum – instytucję upowszechniania kultury

                                                                                                         
Zgłaszanie grup, rezerwacja lekcji muzealnych możliwa jest w działach merytorycznych Muzeum, które odpowiedzialne są za prowadzenie lekcji:

 • Dział Archeologiczny - nr tel. 13 43 213 76, w. 20
 • Dział Historyczny - nr tel. 13 43 213 76, w. 22
 • Dział Historii Oświetlenia - nr tel. 13 43 213 76, w. 23
 • Dział Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego - nr tel. 13 43 213 76, w. 23
 • Dział Artystyczny - nr tel. 13 43 213 76, w. 21
 • Dział Konserwacji - nr tel. 13 43 213 76, w. 25
 • Dział Oświatowo-Promocyjny - nr tel. 13 43 213 76, w. 16

WYSTAWY CZASOWE
Prowadzone są również lekcje muzealne i warsztaty związane z tematyką prezentowanych w ciągu roku wystaw czasowych. Prosimy o zapoznanie się z Harmonogramem rocznym działalności wystawienniczej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Proponujemy również udział w innych ciekawych formach edukacji kulturalnej. Organizujemy: 

KONFERENCJE I SESJE NAUKOWE 
Muzeum jest organizatorem cyklicznych, międzynarodowych konferencji archeologicznych poświęconych tematyce karpackiej i dotyczących zagadnień od epoki kamienia po okres nowożytny; organizuje również konferencje historyczne o tematyce regionalnej, głównie XX w., o tematyce związanej z historią oświetlenia oraz sesje dotyczące Hut Szkła i przemysłu szklarskiego;

KONCERTY muzyki klasycznej, dawnej, a wśród nich kameralne recitale chopinowskie na zabytkowym Pleyelu;

SPOTKANIA MUZEALNE z ciekawymi osobistościami Podkarpacia (podróżnikami, pisarzami, regionalistami). 

Przedsięwzięcia cykliczne, które na stałe wpisały się w harmonogram Muzeum i cieszą się niesłabnącą popularnością wśród dzieci i młodzieży to majowa Noc Muzeów połączona z Kiermaszem Sztuki oraz wrześniowy Dzień Otwarty, których program uatrakcyjniony jest występami grup rekonstrukcyjnych oraz koncertami.

Informacje dotyczące najbliższych wydarzeń znajdziecie Państwo w zakładce Aktualności.Wszelkich informacji udziela
Dział Oświatowo-Promocyjny pod nr tel. 013 43 213 76 w. 16
e-mail: promocja@muzeum.krosno.pl

ZAPRASZAMY!
Dyrekcja i Pracownicy
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

Do góry